۹صبح

دو توریست زن آمریکایی در زمان قاجار +عکس
دوربین توریست

دو توریست زن آمریکایی در زمان قاجار +عکس

تصویری از دو خانم توریست از آمریکا در زمان قاجار ، مشخص نیست این تصویر مربوط به چه سالی است.