۹صبح

سریال تکراری
گیشه ورزشی
ورزش ایران در هفته تربیت بدنی، بی‌وزیر شد

سریال تکراری "سرپرست‌"ها/ "حال" ورزش ایران خوب نیست

بعد از هدایت انبوهی از فدراسیون‌های ورزشی با سرپرست، این‌بار نوبت به خود وزارت ورزش و جوانان رسید تا احتمالا دوره‌ای طولانی را با سرپرست اداره شود. سرپرستانی که تجربه نشان داده جز بی‌برنامگی و عدم پاسخگویی، آورده‌ای برای ورزش ایران نداشته‌اند.
صفحه نخست روزنامه پیروزی، یکشنبه چهارم شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه پیروزی، یکشنبه چهارم شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه پیروزی، یکشنبه چهارم شهریور
صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور
صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، یکشنبه چهارم شهریور
صفحه نخست روزنامه گل، یکشنبه چهارم شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه گل، یکشنبه چهارم شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه گل، یکشنبه چهارم شهریور
صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، شنبه سوم مهر
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، شنبه سوم مهر

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، شنبه سوم مهر
صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، شنبه سوم مهر
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، شنبه سوم مهر

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، شنبه سوم مهر
صفحه اول روزنامه پیروزی پنجشنبه 1 مهر
گیشه ورزشی

صفحه اول روزنامه پیروزی پنجشنبه 1 مهر

نیم صفحه اول روزنامه پیروزی پنجشنبه 1 مهر
صفحه اول روزنامه خبر ورزشی پنجشنبه 1 مهر
گیشه ورزشی

صفحه اول روزنامه خبر ورزشی پنجشنبه 1 مهر

نیم صفحه اول روزنامه خبر ورزشی پنجشنبه 1 مهر
صفحه اول روزنامه گل پنجشنبه 1 مهر
گیشه ورزشی

صفحه اول روزنامه گل پنجشنبه 1 مهر

نیم صفحه اول روزنامه گل پنجشنبه 1 مهر
صفحه نخست روزنامه پیروزی، چهارشنبه 31 شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه پیروزی، چهارشنبه 31 شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه پیروزی، چهارشنبه 31 شهریور
صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور
صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی، چهارشنبه 31 شهریور
صفحه نخست روزنامه استقلال، چهارشنبه 31 شهریور
گیشه ورزشی

صفحه نخست روزنامه استقلال، چهارشنبه 31 شهریور

تصویر نیم صفحه نخست روزنامه استقلال، چهارشنبه 31 شهریور
صفحه  از ۲۳۹