نجات از چوبه دار توسط خانم بازیگر/ دوستم را خفه و جسدش را پتوپیچ کردم و آتش زدم

نجات از چوبه دار توسط خانم بازیگر/ دوستم را خفه و جسدش را پتوپیچ کردم و آتش زدم

محمد بعد از چند جلسه محاکمه حکم قصاص گرفت و این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد. در مدت ۹ سالی که در زندان بود، چهار بار پای چوبه دار رفت اما مهلت گرفت

به گزارش 9 صبح، مرد زندانی که به دلیل قتل دوستش 5 بار پای چوبه‌دار رفته بود با کمک بازیگر سریال گیلدخت رضایت اولیای دم را کسب کرد و از مرگ رها شد.

محمد 29 شهریور سال ۹۳ دوستش را به انباری مغازه تعویض روغنی‌اش کشاند و بعد از بیهوش کردن، خفه‌اش کرد و جسدش را به کمک برادرش به بیابان‌های شهرری منتقل کرد و به آتش کشید‌. او بعد از ۴۰ روز فرار بازداشت شد. متهم به قتل مدعی بود خانه‌ام در طبقه دوم  تعویض روغنی بود‌، یک روز دختر ۶ ساله‌‌ام به من گفت دوستم به آنجا آمده و او را آزار داده است.

به گزارش 9 صبح؛ با دوستم تماس گرفتم و به بهانه این‌که تولد دخترم است، خواستم برای‌مان بادکنک بیاورد. وقتی آمد، به بهانه آوردن روغن او را به تعمیرگاه بردم‌. ضربه‌ای ورزشی به او زدم که روی زمین افتاد‌‌. ‌همان‌جا زندانی‌اش کردم و دستان وپاهایش را با طناب بستم. بعد خفه‌اش کردم و جسد را پتو پیچ کردم و با انداختن در خودروی برادرم او را به بیابان‌های شهرری بردم و آتش زدم. او مهدورالدم بود و من طبق آیه‌ای از قرآن وی را کشتم.

محمد بعد از چند جلسه محاکمه حکم قصاص گرفت و این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد. در مدت ۹ سالی که در زندان بود، چهار بار پای چوبه دار رفت اما مهلت گرفت اما آخرین بار با کمک واحد صلح و سازش دادسرای جنایی و شقایق فراهانی بازیگر سریال گیلدخت ، رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص نجات پیدا کرد.

اولیای دم برای بخشش درخواست دیه کردند که او توانست به کمک خیرین پول دیه را جمع‌آوری و به خانواده مقتول پرداخت کند. او به زودی آزاد شده و نزد خانواده‌اش باز می‌گردد.

    نظر شما