دستور فوری صحرایی درباره شکایت یا پیگرد قانونی از آموزش و پرورش

دستور فوری صحرایی درباره شکایت یا پیگرد قانونی از آموزش و پرورش

سرپرست وزارت آموزش و پرورش نسبت به شکایت یا پیگرد قانونی از آموزش و پرورش گذشت کرد. جزئیات بخشنامه جدید سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام شد. بخشنامه جدید سرپرست وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد

به گزارش ۹ صبح: سرپرست وزارت آموزش و پرورش نسبت به شکایت یا پیگرد قانونی از آموزش و پرورش گذشت کرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش نسبت به شکایت یا پیگرد قانونی از آموزش و پرورش گذشت کرد. جزئیات بخشنامه جدید سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام شد. بخشنامه جدید سرپرست وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد

با دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ هر نوع شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها از سوی آموزش و پرورش اعلام رضایت و گذشت شد.

در متن این بخشنامه که از سوی دفتر وزارتی صادر شده است، آمده است: «یکی از ارزشمندترین سیاست‌های مبنایی دولت مردمی، تعامل سازنده و موثر با رسانه‌ها و تلاش برای بهره گیری از ظرفیت تبیینی و نظارتی اصحاب رسانه است، چنانکه بارها مورد تاکید ریاست جمهور و سایر مسئولان رسانه‌ای دولت قرار گرفته است.

از این جهت، بر اساس دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، شایسته است به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی چنانچه در آن حوزه شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی وجود دارد، اعم از آن که در مرحله رسیدگی قرار داشته باشد یا منجر به صدور رای شده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مستند یا به نحو مقتضی اعلام رضایت و گذشت شود.»

    نظر شما