خبر مهم از رتبه بندی معلمان

خبر مهم از رتبه بندی معلمان

خبر مهم از بارگذاری مدارک رتبه بندی در سامانه رتبه بندی معلمان را بخوانید.

به گزارش 9 صبح، تمامی افرادی که تا مهلت مقرر اطلاعات خود را تکمیل نموده اند، نسبت به ثبت نهایی اطلاعات خود اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت نهایی ،اطلاعات این افراد در ادامه فرآیند بررسی نخواهد شد.بعد از تایید نهایی اطلاعات ثبت شده ،امکان ویرایش و ثبت اطلاعات جدید وجود نخواهد داشت.

و از این تاریخ سامانه برای همه باز میشود

و همکاران در سامانه هر نوع اعتراضی در هر قسمت از آیتم ها دارید می توانند بارگذاری کنند

دقت بفرمائید سامانه به مدت سه روز باز است یعنی تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت و بعد بسته می شود

تا ۲۹ فقط سه روز فرصت ثبت است

لطفا بارگذاری مدارک را موکول به روز آخر نگردانید

بعداز بارگذاری

از تاریخ ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد کارگروهها و هیات ممیزه ی مناطق که متشکل از ریاست منطقه ،معاونین منطقه ،حراست ،و… شروع به بررسی اعتراضات شما و بررسی مستندات بارگذاری شده ی شما می کنند

سپس از تاریخ

سوم خرداد تا هفتم خرداد

کارگروههای مناطق مجددا سامانه را برای شما باز می کنند

تا مجددا اگر مدارکی خواستید بار گذاری کنید انجام بدهید

دقت بفرمائید این سری دوم کارگروههای مناطق سایت را باز میکنند بعد بررسی مجدد اعتراضات

از تاریخ هفتم خرداد سامانه برای همیشه بسته خواهد شد و به هیچ عنوان باز نخواهد شد به هیچ عنوان

لطفا بار گذاری مدارک را به روزهای آخر موکول نفرمایید.

    نظر شما