ظاهر شدن مردی عجیب در مترو تهران مردم را غافلگیر کرد/ عکس

ظاهر شدن مردی عجیب در مترو تهران مردم را غافلگیر کرد/ عکس

مدتی پیش پیرمردی در مترو تهران با رنگ موی آبی دیده شد که همه را شوکه کرد.

به گزارش 9 صبح، یک پیرمرد با موهای آبی در مترو پایتخت مشاهده شد که باعث تعجب و شوکه شدن همه شد.

 یک شهروند سن بالا با رنگ مویی نا متعارف در متروی تهران حضور پیدا کرده است که این رفتار او باعث تعجب همه در این قطار شهری شد.

مترو از وسایل حمل و نقل عمومی بسیار پرکاربرد است. در مترو اتفاقات مختلفی می افتد و به این واسطه افراد از هر فرهنگ و طبقه اجتماعی است که در مترو حاضر می شوند.

لربققرث

خیلی از افرادی که موهایشان به سپیدی می گراید با تغییر رنگ آن سعی در حفظ جوانی خود می کنند.

اما رنگی را انتخاب می کنند که موهای آنها قبل از سفید شدن به همان رنگ بوده است.

اما زمانی که یک شهروند با رنگ مویی نا متعارف در متروی تهران حضور پیدا کرد که این کار او باعث شد سوژه شود.

    نظر شما