مجازات سنگین برای شهادت دروغ/ شهادت دروغ بدهید قصاص می شوید

مجازات سنگین برای شهادت دروغ/ شهادت دروغ بدهید قصاص می شوید

در قانون برای شهادت دروغ مجازات در نظر گرفته شده است و کسانی که در دادگاه شهادت می‌دهند مشخصات آن‌ها در سامانه شهود قوه قضائیه درج می‌شود.

به گزارش 9 صبح؛  اگر بر اثر شهادت دروغ خسارت مالی به بار آید، باید ارزش خسارت وارد شده توسط فردی که شهادت دروغ داده پرداخت شود و اگر خسارت جانی و بدنی باشد، باید قصاص شود یا دیه بپردازد.

مطابق با قانون فردی که شهادت دروغ می‌دهد مجرم است و باید مجازات شود.

در قانون برای شهادت دروغ مجازات در نظر گرفته شده است و کسانی که در دادگاه شهادت می‌دهند مشخصات آن‌ها در سامانه شهود قوه قضائیه درج می‌شود.

اگر کسی به دروغ شهادت دهد این حق را برای فردی که در اثر این شهادت متضرر شده ایجاد می‌کند که با طرح دعوا در محاکم دادگستری و اثبات اینکه آن شهادت دروغ بوده حکمی که صادر شده را باطل کند.

اما همانطور که گفته شد مطابق با قانون فردی که شهادت دروغ می‌دهد مجرم است و طبق قانون به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مطابق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

برای شکایت علیه فردی که شهادت دروغ داده است کسی که مدعی این جرم است و شهادت بر علیه او صادر شده، باید با داشتن دلایل محکمه پسند شکوائیه طراحی کند و سپس با ارجاع این شکوائیه به محاکم پرونده بررسی می‌شود.

اگر بر اثر شهادت دروغ خسارت مالی به بار آید، باید ارزش خسارت وارد شده توسط فردی که شهادت دروغ داده پرداخت شود و اگر خسارت جانی و بدنی باشد، باید قصاص شود یا دیه بپردازد.

نظر شما