پارک آبی مشهد پلمپ شد

پارک آبی مشهد پلمپ شد

موج‌های خروشان بخاطر عدم رعایت مسئله عفاف و حجاب پلمب شد

به گزارش 9 صبح؛ موج‌های خروشان بخاطر عدم رعایت مسئله عفاف و حجاب پلمب شد

مدیر اجرایی سرزمین موج‌های خروشان تایید کرده که به علت «عدم رعایت عفاف و حجاب» ساعت ۹ شب پلمب شده‌اند. او گفته این مجموعه «۴۰۰ الی ۵۰۰» نیرو مستقیم و هزار نفر به صورت غیر مستقیم نیرو دارد.

 معینی، مدیر اجرایی سرزمین موج‌های خروشان اعلام کرد: موج‌های خروشان بعد از اتمام فعالیت کاری خود در ساعت ۹شب پلمب شد. دلیل پلمب هم به علت عدم رعایت عفاف و حجاب بوده است. وی افزود: در صورتی که ما تمامی موارد مثل چاپ بنر و تذکر به افراد را رعایت کردیم.

نظر شما