حمله وحشیانه هفت تیرکش ها به خانه تبریزی ها/ مردم تبریز وحشت زده شدند

حمله وحشیانه هفت تیرکش ها به خانه تبریزی ها/ مردم تبریز وحشت زده شدند

سه مرد 30، 40 و 67 ساله که با استفاده از سلاح گرم به منزل شهروندان تبریزی حمله کرده و اموال آنان را به سرقت برده بودند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز در دام پلیس افتادند.

به گزارش 9 صبح؛ سه مرد 30، 40 و 67 ساله که با استفاده از سلاح گرم به منزل شهروندان تبریزی حمله کرده و اموال آنان را به سرقت برده بودند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز در دام پلیس افتادند.

بعد از ظهر 15 تیرماه سال جاری بود که گزارشی تحت عنوان سرقت مسلحانه از شهروند تبریزی در یکی از مناطق این شهر به پلیس 110 گزارش شد. گزارشی که در آن سه مرد با پوشش صورت خود وارد منزلی شدند که در آن سه زن و یک پسر (دو خواهر و برادرزاده وی و نیز دوست صمیمی آنان) مشغول خوردن نهار بودند.

بعد از اخذ این گزارش، ماموران کلانتری 20 تبریز به همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه مراجعه تا ضمن بررسی صحنه جرم، تحقیقات میدانی خود را برای کشف رمز و راز این حادثه آغاز نمایند. پلیس در حالی وارد منزل شد که آثار شلیک گلوله بر کف آشپزخانه خودنمایی می کرد.

اما ماموران در طی تحقیقات خود به مورد عجیبی برخوردند؛ آنان متوجه شدند در کم تر از یک ماه گذشته، منزل زن عموی این دو خواهر نیز دقیقا به همین روش و توسط سه مرد ناشناس سرقت شده است.

بنابراین ماموران تحقیقات وسیع خود را آغاز و توانستند با عملیات فنی و شیوه های پلیسی، عصر همان روز احمد، یکی از متهمان پرونده، را شناسایی و سه روز بعد، وی را در حالی که در محل کار خود مشغول به کار بود دستگیر نمایند.

بعد از دستگیری، احمد در حالی که سوار بر ماشین پلیس می شد دو همدست دیگر خود را لو داد و اقرار نمود آنان نیز در همان محلی که وی کار می کند مشغول به کار هستند. بنابراین ماموران دوباره به محل مراجعه و دو متهم دیگر را نیز دستگیر می نمایند.

هر سه متهم برای سیر مراحل پرونده و نیز شناسایی توسط شاکیان به مقر پلیس آگاهی دلالت داده می شوند و اتهام آنان با تایید هویتشان توسط شاکیان پرونده محرز می شود.

دشمنی قبلی با صاحب خانه

از بازجویی های به عمل آمده از احمد و دو همدست وی مشخص شد، آنان اختلاف شخصی قبلی با شاکی پرونده داشته و حال به منظور انتقام جویی دست به این سرقت ها زده اند. سرقتی که ارزش ریالی آن ده میلیارد ریال شامل تلفن همراه، طلاجات و... بود.

شاکی پرونده وقتی در پلیس آگاهی مقابل افسر پرونده نشست این گونه به شرح ماجرا پرداخت: ساعت 16:30 در خانه به همراه خواهر و دوست صمیمی ام و برادرزاده ام مشغول خوردن نهار بودیم که صدای درب خانه آمد و به یکباره دیدیم ابتدا برادرزاده ام از پله ها به سرعت بالا می آید و سپس سه مرد که در دست یکی اسلحه و در دست دیگری چاقو و قمه قرار داشت و صورت خود را کاملا پوشانده بودند، دنبال وی می دوند.  

یکی از آن سه مرد به سمت من حمله ور شد و تهدید کرد تمام النگوهای خود را تقدیم وی نمایم. مقاومت کرده و اظهار نمودم بدلی هستند اما وی با توسل به زور تمام النگوها را از دستم درآورد. گوشی هایمان را نیز به زور گرفت.

خواستیم در برابر آنان مقاومت کنیم اما موفق نشدیم و وقتی هم می خواستند خانه را ترک نمایند پشت سرشان رفتیم که از این اقدام ما عصبانی شده و چندین شلیک به کف آشپزخانه کردند.

اما زن عموی شاکی پرونده نیز به اداره پلیس آگاهی دعوت و ضمن تایید هویت آنان، وی نیز این گونه به شرح ماجرا پرداخت:

شانزدهم خرداد ماه سال جاری، ساعت سه بعد از ظهر بود و من به همراه چهار دوست خود مشغول خورذن نهار بودم که صدای زنگ در آمد. بلند شده تا در را باز کنم، وقتی آیفن را برداشتم تا از هویت کسی که پشت در قرار دارد مطلع شوم، وی خود را مامور اداره گاز معرفی نمود. من هم طبق معمول آیفن را زدم و در باز شد.

اما به یکباره با حمله سه مرد مسلح به سلاح سرد و گرم مواجه شدیم. خیلی ترسیده بودیم آنان به سمت ما حمله ور شدند و با توسل به زور بازو و کتک، تمام طلاجاتمان به همراه پول نقدی که در منزل قرار داشت را به سرقت بردند.

گزارش رکنا حاکی است، تمام اموال به سرقت رفته اعم از تلفن همراه، طلاجات و... با کمک کارآگاهان و نیز بازپرس پرونده در اختیار مالباختگان قرار گرفت و هم اکنون سه متهم که یکی از آنان دارای سه مورد سابقه کیفری نیز هستند، در زندان مرکزی تبریز در بازداشت به  سر می برند.

خبرنگار: فاطمه قلی پور گنجه لو

    نظر شما