کتک کاری فجیع دو دختر ۱۵ ساله بر سر یک پسر جوان

کتک کاری فجیع دو دختر 15 ساله بر سر یک پسر جوان

دختر نوجوان به خاطر پسر مورد علاقه‌اش دوست خودش را مورد ضرب و جرح قرار داد و حالا باید دیه بپردازد.

به گزارش 9 صبح؛ دختر نوجوان به خاطر پسر مورد علاقه‌اش دوست خودش را مورد ضرب و جرح قرار داد و حالا باید دیه بپردازد.

الهه و رستا دو دختر نوجوان هستند که با هم درگیر شده‌اند و الهه پای رستا را شکسته است. حالا رستا با طرح شکایتی درخواست دیه کرده است.

عشق دوران نوجوانی، دختر ۱۵ساله را گرفتار کرد

الهه برای سایت جنایی از علت درگیری می‌گوید:

*شما هر دو ۱۵ساله هستید، چطور با هم دعوا کردید که پای رستا شکست؟

من کار خاصی نکردم، هل دادم و رستا به زمین افتاد. پایش مو برداشت و بعد هم شکایت کرد.

*چرا هلش دادی؟

چون خیلی در کار من دخالت می‌کرد. خیلی فضولی می‌کرد.

*به هر حال بر سر موضوعی دعوا کردید.

من پسری به نام کسری را دوست داشتم. با هم خوب بودیم و بیرون می‌رفتیم. رستا اول موضوع را به مادرم گفت. بعد هم سعی کرد خودش با کسری دوست شود. من هم عصبانی شدم و به او گفتم نباید با من چنین می‌کرد. رستا فحش داد و من هم هلش دادم. از پله افتاد و پایش شکست.

*چه مدت بود با کسری رابطه داشتی؟

حدود ۶ ماه می‌شد. او برادر یکی از دوستانم بود. رستا به من حسودی می‌کرد چون می‌دید خیلی به من توجه می‌کند.

*حالا که شکایت کرده باید دیه بدهید. می‌دانی؟

بله. آنها از من و پدرم شکایت کرده‌اند ولی پدرم اصلاً آنجا نبود. قاضی هم گفت که ما باید دیه بدهیم.

*می‌توانید دیه بدهید؟

پدر من یک کارگر ساده است. خرج زندگی خودمان را به زور می‌رساند. ما پولی نداریم بدهیم.

*به هر حال تو به رستا آسیب زده‌ای.

اشتباه کردم. عذرخواهی می‌کنم.

*برای رضایت اقدام کرده‌ای؟

مادرم با مادرش صحبت کرده است؛ ولی فکر نمی‌کنم رضایت بدهند.

*می‌دانی برای خانواده‌ات دردسر درست کرده‌ای؟

اشتباه کردم. پدر و مادرم هم خیلی ناراحت هستند.

نظر شما