دستگیری زن هنجارشکن در پارک ملت

دستگیری زن هنجارشکن در پارک ملت

دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از دستگیری سه نفر به علت رفتارهای هنجارشکنانه در پارک ملت قزوین خبر داد.

به گزارش 9 صبح؛  دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از دستگیری سه نفر به علت رفتارهای هنجارشکنانه در پارک ملت قزوین خبر داد.

شب گذشته و در پی مشاهده آمرین به معروف و همچنین مأمورین کلانتری ۱۱ مدرس مبنی بر انجام رفتارهای هنجارشکنانه یک زن در پارک ملت شهر قزوین، نسبت به بیان تذکر به نامبرده و همراهان وی اقدام شد.

متاسفانه علیرغم این اقدام، نه تنها ابراز پشیمانی حاصل نگردید بلکه نامبردگان ضمن انجام توهین، به قصد ضرب و جرح آمر به معروف هجوم آوردند.

بر این اساس نامبردگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

نظر شما