خبر مهم درباره تعطیلی مدارس در روز اول مهر ۱۴۰۲

خبر مهم درباره تعطیلی مدارس در روز اول مهر  1402

​با توجه به تعطیلی روز یکشنبه به مناسبت آغاز امامت امام عصر احتمال می رود مدارس در روز شنبه ۱ مهر تعطیل اعلام شود.

به گزارش 9 صبح؛ با توجه به تعطیلی روز یکشنبه به مناسبت آغاز امامت امام عصر احتمال می رود مدارس در روز شنبه ۱ مهر تعطیل اعلام شود.

 با توجه به تعطیلی روز یکشنبه به مناسبت آغاز امامت امام عصر احتمال می رود مدارس در روز شنبه ۱ مهر تعطیل اعلام شود تا کنون خبری مبنی بر تعطیلی مدارس در روز شنبه ۱ مهر توسط هیات دولت منتشر نشده است.

    نظر شما