کلاهبرداری میلیاردی نمایندگی سایپا مردم را شوکه کرد

کلاهبرداری میلیاردی نمایندگی سایپا مردم را شوکه کرد

متهم تحت نمایندگی مجاز شرکت سایپا بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

به گزارش 9 صبح،  متهم تحت نمایندگی مجاز شرکت سایپا بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

 دادستان قم: متهم تحت نمایندگی مجاز شرکت سایپا با وعده واگذاری بعضی خودروهای محصول این شرکت بدون ثبت نام در سایت یکپارچه خودرو از بیش از ۴۰ نفر از متقاضیان خرید خودرو مبلغ بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.
این نمایندگی با ادعای تحویل برخی خودروهای شرکت سایپا در خارج از ضوابط ثبت نام از هر یک از شکات مبالغی به میزان ۱۸۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافت کرده است.

متهم حواله‌هایی با مهر نمایندگی سایپا و امضای خود تحویل شکات داده است که باعث جلب اعتماد مشتریان و واریز وجوه قرار داد شده است.

متهم بعضی خودروهای تحویلی از سوی شرکت سایپا به نمایندگی خودش را با این وعده که خودروی دیگری به آنان تحویل می‌دهد یا قیمت بالاتر می‌پردازد از برخی شکات گرفته و به دیگری تحویل داده است.

با صدور دستورات قضایی، فروش خودرو توسط این نمایندگی تعلیق و مدیر آن بازداشت شد.

 

    نظر شما