قتل هولناک دختر جوان در مغاز صوتی و تصویری/ با چاقو به قفسه سینه اش زدم

قتل هولناک دختر جوان در مغاز صوتی و تصویری/ با چاقو به قفسه سینه اش زدم

دختر جوان در مغازه پسر مورد علاقه اش در شهرری بود که در حمله انتقام جویانه قربانی یک درگیری خونین شد.

 به گزارش 9 صبح، دختر جوان در مغازه پسر مورد علاقه اش در شهرری بود که در حمله انتقام جویانه قربانی یک درگیری خونین شد.

 ۱۰ تیر ماه امسال رسیدگی به قتل دختر جوانی به نام نازنین با کشف جسد خونین او در یک مغازه صوتی و تصویری واقع در شهرری در دستور کار دکتر مجید باقری بازپرس کشیک قتل دادسرای شهرری قرار گرفت.

تحقیقات در این پرونده در حالی آغاز شد که در صحنه حمله مرد چاقو به دست داخل مغازه، پسر مورد علاقه نازنین به نام علی که صاحب مغازه هم بود نیز زخمی شده و انگشت او قطع شده و کف مغازه افتاده بود.

در تحقیقات مشخص شد شخصی که از قبل با علی درگیری داشته برای تسویه حساب جوانی را اجیر کرده بود تا او را زخمی کند اما در صحنه درگیری آنها نازنین که ترسیده بود جلو آمد تا مانع درگیری شود اما جوان چاقو به دست با ضربه ای به قفسه سینه او را به قتل رساند.

متهم به قتل نازنین است، مدتی بعد از ارتکاب به جنایت دستگیر شد و با طی روال قانونی پرونده همراه تیم جنایی برای بازسازی صحنه جنایت به مغازه فروش لوازم صوتی و تصویری علی راهی شدند.

بازسازی صحنه قتل دختر جوان در شهرری

گفتگو با قاتل

چرا می خواستی از علی انتقام بگیری؟

من او را نمی شناختم. روز حادثه یکی از دوستانم به من زنگ زد و از من خواست برای گرفتن انتقام او از علی به مغازه اش بروم.

چرا می خواست از علی انتقام بگیرد؟

آنها قبلا دعوا کرده بودند و علی با چاقو به دست دوستم ضربه ای زد که دستش از کار افتاد.

از روز حادثه بگو

آن روز مست بودم، با یکی از دوستانم که موتور داشت به مغازه رفتیم. دوستم جلوی در بود و من داخل رفتم.چند ضربه با چاقو به علی زدم و نمی دانم چه شد که یک ضربه چاقو به آن دختر هم اصابت کرد.

گفتگو با صاحب مغازه

علت حمله آن جوان به مغازه ات چه بود؟

مدتی بود با نازنین آشنا بودم و گاهی با هم در مغازه صحبت می کردیم.یک روز دوستش را هم همراهش آورد که نامزد دوستش آنها را تعقیب کرده و گمان کرده بود به او خیانت شده بود.برای همین با من درگیر شد.

بنا بر این گزارش رسیدگی به این پرونده در دادسرای شهرری در جریان قضایی قرار دارد.

نظر شما