شاهی که فقط عمر سلطنتش ۲۰ دقیقه بود!

شاهی که فقط عمر سلطنتش 20 دقیقه بود!

در این جا به معرفی پادشاهی می پردازیم که عمر سلطنتش بسیار کوتاه و کمتر از حتی یک ساعت بود!

به گزارش 9صبح؛ در سراسر جهان پادشاهان زیادی به تخت سلطنت نشسته اند، پادشاهانی که گاه نامشان در تاریخ جاودانه بوده و لقب عادل ترین پادشاه جهان، بهترین پادشاه جهان، قوی ترین پادشاه جهان، مهربان ترین پادشاهان جهان، زیباترین پادشاه جهان، بزرگ ترین پادشاه جهان و... را به خود اختصاص داده اند. در این بخش به معرفی پادشاهی می پردازیم که عمر سلطنتش بسیار کوتاه و کمتر از حتی یک ساعت بود!

لوئی آنتوان پسر بزرگ شارل دهم، پادشاه فرانسه و آخرین دوفن فرانسه بود که کمتر از 20 دقیقه بر فرانسه و ناوار پادشاهی کرد و در یک چشم برهم زدن از قدرت کنار رفت و نام خود را در تاریخ به عنوان پادشاهی ثبت نمود که کوتاه ترین زمان سلطنت را داشته است.

شارل دهم (پدر لوئی آنتوان) پس از لویی هجدهم، در سال 1824 میلادی پادشاه فرانسه شد و کوشید تا حکومت مطلقه سلطنتی را باز گرداند اما این اقدام موجب خشم مردم و منجر به انقلاب ژوئیه و خلع شارل دهم از سلطنت در سال 1830 شد و پسرش «لویی آنتوان» به عنوان لویی نوزدهم تاج سلطنت را بر سر گذاشت و همسرش ملکه شد.

سلطنت لوئی آنتوان بعد از پدر تنها بیست دقیقه طول کشید و او توسط انقلابیون مجبور به استعفا گردید و لویی نوزدهم و همسرش برای همیشه از فرانسه به اسکاتلند و سپس اتریش تبعید شدند.

این چنین کوتاه ترین سلطنت تاریخ جهان رقم خورد و نمایندگان لوئی فیلیپ را به شاهی برگزید و سلطنت ژوئیه آغاز شد.

    نظر شما