عدم ممنوعیت سیگار در سینماها!

عدم ممنوعیت سیگار در سینماها!

ممنوعیت سیگار کشیدن در سینما در یکی از شهرهای ایران در 50 سال پیش برداشته شده بودد.

به گزارش 9 صبح ؛ حدود ۵۰ سال پیش در یکی از شهرهای ایران، ممنوعیتی در سالن‌های سینما برداشته شد که در نوع خود جالب توجه است.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها همیشه به تناسب شرایط و موقعیت‌های مختلف در جامعه اعمال یا برداشته می‌شوند؛ گاهی اوقات شرایط، وضع یک ممنوعیت را ایجاب می‌کند و گاهی نه. 

  روزنامه اطلاعات

    نظر شما