تعرض های متعدد ۱۷ پسر متجاوز به یک دختر در پارک و گاراژ/ حین عمل کثیفشان فیلم می‌گرفتند

تعرض های متعدد 17 پسر متجاوز به یک دختر در پارک و گاراژ/ حین عمل کثیفشان فیلم می‌گرفتند

به گفته پلیس اتریش ١٧ پسر جوان و نوجوان در اتریش چند ماه بە یک دختر ۱۲ ساله تجاوز می‌کردەاند. حال پلیس اتریش جزئیات بیشتری در این‌باره منتشر کردە است.

به گزارش 9 صبح ؛بر اساس گزارش پلیس اتریش، متجاوزان از اعمال خشونت‌آمیز و جنایات خود فیلم‌برداری و از آن برای تهدید و سوء استفادە بیشتر از قربانی استفادە کردەاند.

این جنایت‌ در پر جمعیت‌ترین محلە وین بە نام «فاووریتن» رخ دادە است.

در گزارش آمده کە اکثر مظنونان بین ۱۴ تا ١٨ سال سن داشتەاند. دو‌نفر از عاملان این جنایت کمتر از ۱۴ سال سن داشتەاند، بنابراین از مسئولیت کیفری مبرا هستند.

تمامی عاملان این پرونده اصالت سوری، ترک، ایتالیایی، بلغاری و صربستانی دارند و تقریباً همە آنها پیش‌تر بە دلیل انجام جرایمی دیگر، برای پلیس افرادی شناختە شدە محسوب می‌شدەاند. پلیس می‌گوید کە ١٣ نفر از متهمان این پرونده تاکنون بازجویی شدەاند اما ارتکاب بە جرم خود را انکار کردەاند.

همچنین گفتە شدە کە این جنایات در پارک‌ها، راه‌ پلەها، گاراژ‌ها، سرویس‌های بهداشتی و آپارتمان‌های خانوادگی این افراد، در زمانی کە والدین آنها در خانە نبودەاند، رخ دادە است. حتی در یک مورد، یکی از مظنونان برای انجام اعمال خود، یک اتاق در هتل اجارە کردە است.

گفته می‌شود این دختر دوازده ساله ابتدا از شدت ترس سکوت کرده است. اما سرانجام به مادرش اعتماد می‌کند و سپس بە پلیس اطلاع می‌دهند. به گفته پلیس، این دختر اکنون توسط یک مرکز حفاظت از قربانیان تحت مراقبت است.

منبع: ترفندباز

 

    نظر شما