مبلغ و زمان واریز عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اعلام شد

مبلغ و زمان واریز عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اعلام شد

تاریخ واریز عیدی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مشخص نیست و اعتبارات آن فراهم نشده است.

به گزارش 9 صبح؛تاریخ واریز عیدی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مشخص نیست و اعتبارات آن فراهم نشده است.

در سال 1401 اعتبارات برای پرداخت عیدی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تامین نشد و به مددجویان عیدی پرداخت نشد.

تاکنون هیچ کدام از مقامات این سازمان هم درباره زمان واریز عیدی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توضیحی نداده‌اند و مشخص نکرده‌اند که آیا طبق سنوات قبل این مبلغ واریز می‌شود و یا امسال بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته نشده است.

    نظر شما