تجمع و رقص مختلط در خیابان اصلی کرمانشاه/ ماجرا چیست؟

تجمع و رقص مختلط در خیابان اصلی کرمانشاه/ ماجرا چیست؟

ماجرای چند تجمع غیرقانونی و رقص مختلط در کرمانشاه با واکنش معاون سیاسی استاندار کرمانشاه روبرو شد

به گزارش 9 صبح؛ ماجرای چند تجمع غیرقانونی و رقص مختلط در کرمانشاه چه بود؟

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: عده‌ای از گروه‌های وابسته و خارج نشین اخیرا به دنبال ایجاد انحراف سیاسی در برنامه‌های شادی و نوروزی مردم استان برآمده و با تشویق به برگزاری مراسم رقص مختلط، تلاش دارند که رویکرد سیاسی و امنیتی خود را در قالب چنین برنامه هایی دنبال کنند.

در همین راستا همزمان با سایر استان‌های غربی، در چند نقطه استان کرمانشاه عده‌ای با تشویق محافل و گروهک‌های فرصت طلب خارجی، اقدام به برپایی تجمعات عمومی کرده و شهروندان شریف را دعوت به حضور در این برنامه‌ها کرده‌اند.

افراد و جریان‌های فکری و تشکیلاتی پشت این تجمعات که عمدتا سابقه انواع اقدام ضدایرانی و ضدمردمی از جمله دست داشتن در ترور، تخریب، حمله و جاسوسی علیه مردم ایران را در کارنامه دارند. در این زمینه برخی از متخلفان بازداشت و احضار شده و با ورود دستگاه قضایی، برای برخی افراد هم پرونده قضایی تشکیل شده که در حال پیگیری است.

    نظر شما