زمان پرداخت معوقات معلمان و فرهنگیان اعلام شد

زمان پرداخت معوقات معلمان و فرهنگیان اعلام شد

طبق وعده معاون آموزش و پرورش قرار بود سه ماه حق‌التدریس شاغلین تا پایان سال جاری واریز شود.

به گزارش 9 صبح؛ طبق وعده معاون آموزش و پرورش قرار بود سه ماه حق‌التدریس شاغلین تا پایان سال جاری واریز شود.

اما در آخرین روز سال فقط حق‌التدریس مهر و آبان واریز شد.

البته حق‌التدریس آذر به سیکل پرداخت قبلی نرسیده و در اولین سیکل پرداخت یعنی یکشنبه ۵ فروردین به‌حساب همکاران ذینفع واریز خواهد شد.

عدم پرداخت به موقع حق التدریس در کنار واریز ناتمام آنچه ماه ها قبل وعده داده شده بود موجب نارضایتی همکاران و تداوم بی اعتمادی به سخن مسئولان شده است./

    نظر شما