تعرض خشونت آمیز پدرشوهر به تازه عروسش در حالت مستی

تعرض خشونت آمیز پدرشوهر به تازه عروسش در حالت مستی

متهم پرونده پس از دستگیری مدعی شد در حالت مستی چنین عمل کثیفی را انجام داده است.

به گزارش 9 صبح ؛ شکایت زن جوان به اداره پلیس و گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تایید تجاوز پلیس اقدام به دستگیری مرد شیطان صفت کرد.

بر اساس گزارش پلیس، متهم پس از مصرف نوشیدنی الکلی اقدام به تعرض خشونت آمیز به عروس 25 ساله اش کرده است که پس از شکایت زن جوان به اداره پلیس جریان تجاوز بی شرمانه مرد هوسباز فاش شد

با شکایت زن جوان به اداره پلیس و گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تایید تجاوز پلیس اقدام به دستگیری مرد شیطان صفت کرد.

پس از دستگیری متهم و استنطاق اولیه وی به تجاوز بی رحمانه اش اعتراف کرده و مدعی شد در حالت مستی دست به این اقدام زده که به شدت پشیمان نیز است.

زنهار

    نظر شما