کار کثیف آقای کارگردان با دختران بازیگر /حکم اعدام صادر شد

کار کثیف آقای کارگردان با دختران بازیگر /حکم اعدام صادر شد

کارگردان شیطان صفتی که دو دختر هنرجو را به بهانه شرکت در کلاس های خصوصی مورد تعرض و آزار جنسی قرار داده بود به اعدام محکوم شد.

به گزارش 9 صبح ؛ رسیدگی به این پرونده با شکایت  سیاه دختر ۲۳ ساله‌ای به نام نگار آغاز شد. وی که به پلیس آگاهی رفته بود از کارگردان تئاتر شکایت کرد و در تشریح جزئیات شکایتش گفت: من به تئاتر و بازیگری علاقمند هستم. به همین خاطر در کلاس‌های آزاد بازیگری ثبت نام کردم و کارگردان تئاتر که مرد 32ساله ای بود به من پیشنهاد داد تا هفته یک بار در کلاس های ماورایی و مدیتیشن او که خصوصی برگزار می‌شد شرکت کنم .من هم پذیرفتم و به خانه کارگردان جوان رفتم .اما او پس از چند جلسه مرا آزار داد .من از او شاکی هستم.

دومین شکایت از کارگردان شیطان صفت

 با این شکایت تحقیقات پلیسی آغاز شد .اما چند روز بعد دومین شکایت از کارگردان جوان به پلیس رسید .این بار نیز دختر ۲۳ ساله‌ای به نام سوفیا به تله شیطانی کارگردان تئاتر افتاده و مورد آزار قرار گرفته بود.

 سوفیا گفت :من در کلاس‌های آزاد بازیگری شرکت می‌کردم .اما پس از چند جلسه کارگردان جوان به من پیشنهاد داد تا در کلاس‌های خصوصی او شرکت کنم .من هم پذیرفتم اما پس از چند جلسه او حرف‌های نامربوطی زد .تصمیم داشتم دیگر در کلاس‌ها حاضر نشوم .اما او آخرین بار مرا به تله انداخت و آزارم داد .من که ترسیده بودم و حال روحیم به هم ریخته بود ماجرا را به چند نفر از دوستانم گفتم و آنجا بود که متوجه شدم او چند دختر دیگر را نیز به همین طریق به تله انداخته و آزار داده است .اما آنها از ترس خانواده‌شان سکوت کرده‌اند. اما من وقتی ماجرا را به مادرم گفتم پیشنهاد داد تا از کارگردان جوان شکایت کنیم.

 به دنبال اظهارات دختر جوان کارگردان تئاتر ردیابی و دستگیر شد اما جرمش را گردن نگرفت .

انکار در دادگاه

در نخستین جلسه تحقیق که در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد دو  دختر جوان به تشریح شکایتشان پرداختند و برای کارگردان جوان اشد مجازات خواستند. آنها گفتند او چند دختر دیگر را هم به تله انداخته اما آنها از ترس آبرویشان سکوت کرده اند.

اما  کارگردان جوان اتهامش را نپذیرفت و مدعی شد با دو دختر جوان رابطه دوستانه داشته و آنها با میل خودشان به خانه وی رفته‌اند .

در پایان جلسه کارگردان شیطان صفت با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد تا پس از تکمیل تحقیقات در دادگاه محاکمه شود.

در دادگاه کارگردان تئاتر چه گذشت؟

در جلسه دادگاه 2 دختر برای کارگردان جوان اشد مجازات خواستند.

وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد اتهام سیاه را نپذیرفت و مدعی شد با میل دو دختر جوان با آنها رابطه برقرار کرده است.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده کارگردان شیطان صفت را به اعدام محکوم کردند.

رکنا

    نظر شما