قاسم مست بود و برای تعرض نیمه شب به سراغم آمد /مرا با چاقو تهدید کرد تا به خواسته شومش برسد

قاسم مست بود و برای تعرض نیمه شب به سراغم آمد /مرا با چاقو تهدید کرد تا به خواسته شومش برسد

مرد جوان متهم به قتل در دادگاه ادعا کرد که مقتول قصد تعرض به وی را داشته است.

به گزارش 9 صبح ؛ رسیدگی به این پرونده از اواخر دی سال گذشته با گزارش  قتل  جوان 22 ساله‌ای به نام قاسم در منطقه بومهن آغاز شد. در ادامه مأموران به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که قاسم نگهبان یک کارخانه بوده و از سوی فردی به نام اکبر 21 ساله به قتل رسیده است. تحقیقات میدانی  پلیس  نشان می‌داد که مقتول شب حادثه با دعوت از دوستانش در  کانکس نگهبانی  دورهمی برگزار کرده بود اما سر موضوعی با یکدیگر درگیر شده بودند و به قتل رسید.

جسد با دستور قضایی به  پزشکی قانونی  انتقال پیدا کرد و مأموران شناسایی و دستگیری اکبر را در دستور کارشان قرار دادند و موفق شدند در کمتر از 24 ساعت وی را بازداشت کنند.

اکبر پس از حضور در اداره آگاهی و بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: من در دفاع از خودم ناچار شدم او را با چاقو بزنم. پس از اعتراف صریح متهم و بازسازی صحنه جرم و همین‌طور گزارش پزشکی قانونی پرونده تکمیل و به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه دادگاه و پس از قرائت کیفرخواست، دایی مقتول به‌عنوان تنها ولی دم او درخواست قصاص کرد و گفت: متهم روز حادثه قصد داشته از قاسم سرقت کند که خواهرزاده‌ام متوجه شده و با او برخورد کرده است. اما حالا عنوان می‌کند در دفاع از خودش مرتکب قتل شده که این فقط یک دروغ است. من به هیچ وجه حاضر به مصالحه نیستم.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: آن روز به اتفاق یکی از دوستانم به کانکس نگهبانی قاسم رفتیم. چند ساعت بعد با دوستم همانجا خوابیدیم و قاسم که به خاطر مصرف مشروبات الکلی حال مناسبی نداشت به سراغم آمد و قصد داشت تا من را آزار بدهد. من شوکه شده بودم ابتدا فکر کردم شوخی می‌کند اما وقتی دیدم موضوع جدی است مقاومت کردم و با او درگیر شدم تا اینکه چاقویی از جیبش بیرون آورد و تهدیدم کرد،  در همان لحظه چاقویی را که روی زمین افتاده بود برداشتم و برای دفاع از خودم چند ضربه به قاسم زدم و از آنجا فرار کردم.

قاضی از متهم پرسید با قاسم خصومتی هم داشتید یا قبلاً هم درگیر شده بودید که متهم گفت: من تا قبل از آن شب قاسم را ندیده بودم. بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع او نیز به جایگاه رفت و گفت: موکل من مرتکب قتل عمد نشده و تنها برای دفاع از خودش به مقتول ضربه زده است. بنابراین از قضات می‌خواهم هنگام صدور حکم این موضوع را مدنظر قرار دهند.

با پایان اظهارات متهم و وکیلش قضات بر اساس مدارک و شواهد موجود در پرونده ادعاهای متهم را مشروع ندانستند و حکم قصاص او را صادر کردند.

 

    نظر شما