آیت‌الله سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد

 آیت‌الله سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد

مبلغ ذکات فطره امسال از دفتر آیت الله سیستانی اعلام شد.

به گزارش 9 صبح ؛ دفتر آیت الله سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال ۱۴۰۳ هجری شمسی / ۱۴۴۵ هجری قمری) را اعلام کرد.

 از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است

منبع: شفقنا 

 

    نظر شما