مادر و فرزند بیچاره قربانی نزاع خانوادگی شدند

مادر و فرزند بیچاره قربانی نزاع خانوادگی شدند

فرماندار درگز گفت: در این درگیری خانوادگی که عصر ۱۲فروردین رخ داد مادر و یکی از فرزندان این خانواده فوت کردند.

به گزارش 9 صبح ؛ فرماندار درگز گفت: اختلاف و درگیری خانوادگی یک خانواده روستایی در این شهرستان ۲ قربانی داشت.

مجتبی بزم آرا شامگاه افزود: در این درگیری خانوادگی که عصر ۱۲فروردین رخ داد مادر و یکی از فرزندان این خانواده فوت کردند.

وی گفت: علت اصلی این درگیری خانوادگی اختلافات زن با همسرش ذکر شده و گزارش‌ها هم حاکی است که حال فرزند پسر خانواده نیز نامساعد است.

 

    نظر شما