مرگ پدر و مادر جلوی چشمان ۲ کودکش +ویدئو

 مرگ پدر و مادر جلوی چشمان 2 کودکش +ویدئو

دو دختر بچه در یکی از تصادفات نوروزی به دلیل خستگی و خواب آلودگی رخ داده و پدر و مادرشان را از دست دادند.

به گزارش 9 صبح ؛در این فیلم غمناک پای صحبت 2 فرزند خانواده ای نشستیم که در یکی از تصادفات نوروزی به دلیل خستگی و خواب آلودگی رخ داده و پدر و مادرشان را از دست دادند. 

گفتند که میرسیم اما هنوز هم نرسیده اند!؟این جمله برادر یکی از جانباختگان تصادفات نوروزی است!

در این فیلم پای صحبت های خانواده یکی از قربانیان حوادث رانندگی در ایام نوروز نشسته ایم تا آنها با زبان خودشان بگویند که در این سفر که قرار بود بهترین سفر عمرشان شود با یک سهل انگاری و خستگی و رانندگی در حالت خواب آلودگی خودشان را از بودن در کنار هم محروم کردند.

حوادث رانندگی جزئی از زندگی مردم ایران شده است. حوادثی که سایه شوم آن دست از سر مردم بر نمی‌دارد و هر سال تکرار می‌شود تا جشن مردم را به عزا تبدیل کند.

علت اصلی بیشتر این تصادفات پس از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و حتی در مواقعی نا ایمنی راه ها خطای انسانی رانندگان اعلام شده، عواملی همچون خستگی و خواب‌آلودگی، بی‌توجهی به جلو، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ  باعث وقوع آن ها شده است.

رکنا

    نظر شما