پدر سنگدل نوزادان ۳ قلوی همسر دومش را در سرما رها کرد+عکس

پدر سنگدل نوزادان 3 قلوی همسر دومش را در سرما رها کرد+عکس

نوزادان 3 قلو به بهزیستی منتقل شدند.

به گزارش 9 صبح ؛ عکس زیر تصویری از سه قلوهایی ست که پدرشان آن ها را در کوچه رها کرد ، گفته شده پدر خانواده بعد از اختلاف با مادر بچه ها که همسر دوم او بوده این نوزادان بیگناه را در سرمای بوکان در کوچه رها کرد.

با گزارش رهگذران این سه  نوزاد  به بیمارستان و سپس به بهزیستی منتقل شدند.

سه قلو

    نظر شما