درهنگام تعرض به من در کارگاه از من فیلم گرفت و مرا تهدید کرد که ....

درهنگام تعرض به من در کارگاه از من فیلم گرفت و مرا تهدید کرد که ....

یک زن با شکایت از مرد میانسال مدعی شد که آن مرد به او تعرض کرده و باگرفتن فیلم قصد اخاذی داشته است.

به گزارش 9 صبح به نقل از منیبان ؛ مردی که متهم است زنی را مورد تعرض قرار داده و با تهیه فیلم قصد داشته از او اخاذی کند پای میز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه رفت.

متهم که مردی میانسال است با شکایت زنی جوان به نام نازیلا بازداشت شد. او در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: مدتی قبل من به کامبیز پول قرض دادم.

او به من گفت با همسرش دچار اختلاف شدید شده‌ است و اگر نتواند خانه‌اش را عوض کند کارش به جدایی می‌کشد. من هم 200 میلیون تومان به او دادم که مشکلش را حل کند. قرار بود پول را به من پس بدهد ولی سر قولش نماند. به او گفتم اگر پول را ندهی و شوهرم متوجه شود در زندگی‌ام مشکل ایجاد می‌شود. کامبیز توجهی نکرد تا اینکه به او گفتم هر طوری شده باید پول را بدهی.

ما جروبحث کردیم. کامبیز به من گفت به کارگاهم بیا تا مفصل صحبت کنیم و بگویم پول را چه زمانی می‌دهم. من هم قبول کردم و رفتم. در کارگاه او به من تجاوز کرد و فیلم گرفت و گفت که اگر درباره پول حرفی بزنم، فیلمی را که تهیه کرده پخش می‌کند. من هم مستقیم به پلیس مراجعه کردم.

متهم بعد از بازداشت ادعای زن جوان را رد کرد و گفت: من به اجبار کاری با این زن نکردم.

با تکمیل تحقیقات ابتدایی، با توجه به مطرح شدن مساله تجاوز به عنف پرونده برای رسیدگی به شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی نازیلا یک بار دیگر شکایتش را مطرح کرد و گفت: کامبیز برای اینکه 200 میلیون تومان پولی را که از من گرفته بود، ندهد به من تعرض کرد و سعی کرد با تهدید مرا وادار به سکوت بکند؛ اما من نمی‌خواهم سکوت کنم و شکایت کردم.

وقتی نوبت به کامبیز رسید، او اتهام را رد کرد و گفت: نازیلا به من پول قرض داده و من این موضوع را قبول دارم، اما برای تلکه کردن به او تجاوز نکردم. او خودش به کارگاه من آمد و با هم رابطه داشتیم، او دروغ می‌گوید که من به زور این کار را کردم. این اتهام را قبول ندارم.

با پایان گفته‌های متهم و وکیل مدافع او هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.


 

    نظر شما