تصویری کمتر دیده شده از مزرعه وحشتناک جسد انسانها در آمریکا

 تصویری کمتر دیده شده از مزرعه وحشتناک جسد انسانها در آمریکا

در تگزاس یم مرعه وجود دارد که مردگان در آنجا برهنه در حال پوسیدن هستند.

به گزارش 9 صبح به نقل از سماتک؛ این زمین ها که به مزارع فریمن معروفند در واقع نه جای جنگ و کشت و کشتار است و نه محلی برای مجازات و شکنجه بلکه این منطقه متعلق است به مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی در دانشگاه ایالتی تگزاس. در این منطقه عجیب از دنیا محققان ودانشمندان بر روی اجساد در حال پوسیدن تحقیقات انجام میدهند و مراحل مختلف تجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را تشریح میکنند.

در سراسر دنیا تنها 5 مرکز مثل این وجود دارد که به مزارع اجساد انسان مشهورند. اجسادی که در این مزارع رها میشوند در واقع بصورت داوطلبانه به این مرکز در جهت پیشرفت علم و دانش بشر اهدا میگردد. اطلاعات دریافتی از اجساد در حال پوسیدن بسیار به تحقیقاتقضایی در مورد کشتار ها و جنایت ها کمک میکند.

1008894324-samatak-com

 

 

    نظر شما