تصویری کمتر دیده شده از نوزاد عجیبی که به جای پا یک دم بلند دارد!/ تصویر

تصویری کمتر دیده شده از نوزاد عجیبی که به جای پا یک دم بلند دارد!/ تصویر

یک نوزاد عجیب به دنیا آمد که به جای پا یک دم دراز دارد.

به گزارش 9 صبح به نقل ازمنیبان، یک نوزاد عجیب الخلقه به دنیا آمد که به جای پا دم درازی دارد.

این نوزاد شبیه پری دریایی به نظر می رسد.

نوزاد

 

 

    نظر شما