نام شهید رئیسی روی این بزرگراه و خیابان معروف تهران ثبت شد

نام شهید رئیسی روی این بزرگراه و خیابان معروف تهران ثبت شد

لایحه نامگذاری معبری به نام شهید آیت الله رئیسی در مجلس بررسی و تصویب شد.

به گزارش 9 صبح ؛ همزمان با دویست و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه نامگذاری معبری به نام شهید آیت الله رییسی بررسی و تصویب شد.

 همزمان با دویست و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه نامگذاری معبری به نام شهید آیت الله رئیسی بررسی و تصویب شد.

بر همین اساس و با رأی اکثر اعضای شورای شهر بزرگراه بعثت و خیابان پاستور شرقی در تهران به نام شهید رئیسی نامگذاری شد.

 

    نظر شما