زمان بازگشایی مدارس تغییر کرد؟

زمان بازگشایی مدارس تغییر کرد؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به سوالی درباره زمان بازگشایی مدارس پاسخ داد.

به گزارش 9 صبح ؛ علی حجرگشت در حاشیه برگزاری 26 رویداد جشنواره خیرین  مدرسه‌ساز که در کرج برگزار شد، با اشاره به شایعاتی که در خصوص بازگشایی مدارس در شهریور ماه شده است، اظهار داشت: آنچه که در قانون آمده ‌بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال بوده و تا کنون ابلاغ  جدیدی در ارتباط با بازگشایی زود هنگام به ما اعلام نشده ست.

وی عنوان کرد: ماهر ساله بعد از امتحانات خردادماه و اعلام نتایج اقداماتی اساسی در خصوص آماده سازی برای سال تحصیلی جدید انجام می دهیم که این اقدامات شامل پروژه مهر بوده که کمیته های مختلفی در این خصوص برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه امسال شعار مدرسه تعطیل نیست وتربیت بدون توقف است عنوان کرد: در درون مدارس و خارج از آنها نیز اردوگاه هایی در تابستان  برای دانش آموزان پیش بینی شده است.

حجرگشت با بیان اینکه ۶۰ مدرسه در استان البرز دارای چمن و ۴۰ فضای  ورزشی در درون و بیرون از مدارس استان وجود دارد که دانش آموزان می توانند از آنها بهرمند شوند ، بیان کرد: تعداد دانش آموزان سال تحصیلی در سال جاری  ۵۳۰ هزار نفر دراستان البرز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ می‌شود هشت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز یگر به این تعداد افزوده شود، افزود: با توجه به روند مهاجرپذیری استان البرز در تلاش هستیم تا در برخی از مناطق  که تعداد دانش آموزان بیشتری دارند فضاهای آموزشی بیشتری پیش بینی شود .

وی با توجه به اینکه براساس سیاست های آموزش و پرورش توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای همراه با کار و دانش دردستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: ۲ فضای هنرستانی به فضای آموزشی به استان البرز افزوده می شود .

حجرگشت با توجه به اینکه برخی از مدارس که بستر لازم برای احداث کارگاه را دارند با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیزات مدارس استان البرز دارای کارگاه شده و برخی از مناطق که استقبال بیشتری وجود دارد تبدیل مدرسه به هنرستان می شود.

وی با تو جه به اینکه  دراستان البرز با کمبود فضای آموزشی و در برخی از مناطق با مشکل نیروی انسانی مواجه هستیم ، گفت: در تلاش هستیم تا با ساماندهی فضاهای آموزش کلاسی بدون معلم نماند.

 

    نظر شما