چندش آورترین پنیر دنیا همراه با تخم مگس و کرم ! /حاضرید امتحانش کنید ؟ +ببینید

چندش آورترین پنیر دنیا همراه با تخم مگس و کرم !  /حاضرید امتحانش کنید ؟ +ببینید

پنیری با قدمت طولانی در ایتالیایی وجود دارد که با وجود کرم ها خورده می شود.

به گزارش 9 صبح ، پنیر کاسو مارزو متعلق به منطقه ساردین در ایتالیا قدمتی هزارساله دارد و از شیر گوسفند با روشی تهیه می شود.

نظر شما