باچک ولگد وادارم کرد لباس هایم را در آورم و ازمن فیلم سیاه گرفت تا...

باچک ولگد وادارم کرد لباس هایم را در آورم و ازمن فیلم سیاه گرفت تا...

یک دختر که با یک راننده تاکسی اینترنتی وارد رابطه دوستی شده بود راز شوم زندگی اش را برای مشاور بازگو کرد.

به گزارش 9 صبح به نقل از رکنا، ملیکا با ظاهری کاملا عادی طوری که مراقب رفتارش بود وارد اتاق مشاوره شد سعی در حفظ ظاهر و حفظ آرامش خود داشت اما نتوانست تلخی اتفاقی که بر وی رخ داده بود را پنهان کند ...

رنگ و روی پریده و کبودی دور چشم حاکی از حال بد او داشت و خبر از درگیری میداد آرام نشست و به دیوار خیره شد به او گفتم هر وقت آماده صحبت بودی صحبت کن بعد از چند دقیقه لبخند تلخی زد و شروع به صحبت کرد من ملیکاهستم ۲۵ ساله هستم عکاسی میکنم در عروسی های مختلف که در باغها برگزار میشود به عنوان عکاس میروم و از مهمانها عکس میگیرم در واقع در آتلیه سیار کار میکنم یک هفته پیش مثل معمول اسنپ گرفتم که به مراسم برای عکاسی بروم.

راننده ظاهر معقولی داشت و تا به مقصد برسم با من شروع به صحبت کرد و از من خواست هر وقت خواستم اسنپ بگیرم به او زنگ بزنم در طی همان هفته دو بار دیگر نیز به ایشان زنگ زدم و اسنپ گرفتم ، هر سری برخورد معقول داشت تا اینکه این هفته او به من پیشنهاد دوستی داد و من با توجه به ظاهر معقول و رفتار شایسته او پذیرفتم او دو سال از من کوچکتر بود روز بعد که برای رفتن به مراسم از او خواستم که مرا برساند در راه گوشی من راگرفت و من مقاومت کردم و گوشیم را پس گرفتم گفت باید گوشیت را چک کنم و مخاطبینت را ببینم که من قبول نکردم و خواستم از ماشین پیاده شوم که سرعت ماشین را بالابرد و من نتوانستم از ماشین پیاده شوم به جای خلوت رفت و به قدری مرا کتک زد و با مشت بر سرم کوبید که گیج شدم و مرا وادار کرد که لباسهایم را در بیاورم و تا در خیابان برهنه بروم که من مقاومت کردم و به دست و پایش افتادم و التماس کردم که این کار را نکنم پذیرفت سپس به زور و تهدید نیت شیطانی اش را عملی کرد و از من فیلم سیاه گرفت و گفت اگر به کسی بگویم فیلم را انتشار میدهد و آبرویم را میریزد .

به قدری کتک زد مرا که دستم زخم شد بعد ابراز پشیمانی کرد و مرا به بیمارستان رساند که دستم را پانسمان کنند و حالا آمدم که شکایت کنم بلکه از طریق مراجع قضایی بتوانم فیلمی که از من گرفته را از گوشیش پاک کنم.

نگاه کارشناسی 

فریبا قاسمی کارشناس ارشد روانشناسی

دختر ۲۵ ساله با تحصیالت دیپلم  و به شغل عکاسی مشغول است توسط راننده اسنپ اغفال گردیده و مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفته است راننده اسنپ در عرض یک هفته طرح دوستی با وی ریخته و وی را اغفال کرده و مورد ضرب و شتم و تهدید برای رسیدن به هدفش ارتباط جنسی قرار داده است و از وی فیلم گرفته است خانواده دختر از نظر اقتصادی در سطح متوسط میباشد ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده کم است وی برای جبران این کمبود عاطفی با جنس مخالف ارتباط گرفته و با پسری آشنا شده که متاسفانه مورد اغفال متجاوز ازطرف پسر قرار گرفته است. تصمیم هیجانی و غیر عقلانی ،عدم مهارتهای لازم ارتباطی عدم آگاهی از مسائل مربوط به خود مراقبتی ازجمله علل مهم این بحران تلخ است همچنین عواملی  چون ؛

1-عدم احساس خود ارزشمندی

2 -احساس حقارت

3 -نارسایی و کمبود شخصیتی

4 -پایین بودن عزت نفس

وسایز عموامل  مانند والدین سختگیر،عدم حمایت از طرف خانواده،رابطه عاطفی کمرنگ بین اعضای خانواده،عدم آموزش خود مراقبتی ازدیگر عوامل گرایش این کیس به جنس مخالف و گرفتاری اوبه شمار می رود.

 

 

نظر شما