جزئیات خودکشی ویدا افشار از زبان همسر دومش در بازپرسی /همه چیز را لو داد!

جزئیات خودکشی ویدا افشار از زبان همسر دومش در بازپرسی /همه چیز را لو داد!

در همان ساعت های ابتدایی گزارش خودکشی و مرگ زن جوان بلاگر به بازپرس ویژه قتل موسی رضازاده از شعبه یازدهم اعلام شد .

به گزارش 9 صبح ،ساعت ۱۴ بعداز ظهر ۱۱ تیر ماه بود که خبر مرگ ویدا افشار بلاگر معروف و همسر سابق پیمان آدیداس در رسانه ها منتشر شد.

در همان ساعت های ابتدایی گزارش خودکشی و مرگ زن جوان بلاگر به بازپرس ویژه قتل موسی رضازاده از شعبه یازدهم اعلام شد تا وی به همراه تیم تشخیص هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس اگاهی برای تحقیات در بیمارستان تحریش حضور پیدا کنند.

در تحقیقات اولیه آبراهام شوهر ویدا به بازپرس پرونده گفت: ویدا وقتی برای دیدن من جلوی در خانه امد اقدام به خوردن قرص کرد و بی حال روی زمین افتاد.

در این میان ماموران کلانتری مردی که خود را گاریچی بازار معرفی کرده و زمان خوردن قرص همراه ویدا بود به بازپرس گفته بود: این خانم برای تهیه قرص برنج به بازار ناصرخسرو آمد من هم گاری را در خیابان رها کردم و برایش قرص برنج تهیه کردم ، موقع برگشتن گاری من را دزذیده بودند برای همین زن جوان به من قول داد اگر او را تا دم خانه اش همراهی کنم دوبرابر پول گاری را به من میدهد من هم قبول کردم فکر میکردم فقط قصد ترساندن شوهرش را دارد اما او واقعا قرص ها را خورد وقتی بی حال روی زمین افتاد من به کمک شوهرش اورا به بیمارستان آوردیم.

امروز ۱۷ تیر ماه بعد کار گذشت ۷ روز آبراهام شوهر ویدا افشار در اعترافات جدیدش به بازپرس رضازاده گفت: ساعت ۳ صبح روز ۱۱ تیرماه من خانه خوابیده بودم که ویدا با من تماس گرفت از من خواست جلوی در خانه به دیدنش بروم وقتی با من روبرو شد گفت میخواهم عشقم را به تو ثابت کنم برای همین الان خودم را میکشم من بدون تو نمی توانم به زندگی ادامه دهم ویدا و پیمان ادیداس.

آبراهام در ادامه گفت: همراه ویدا مرد غریبه ای بود که ادعا کرد خانمت قرص برنج تهیه کرده و قصد خودکشی دارد من اما باور نکردم تا اینکه ویدا با یک بطری آب قرص ها را خورد و بعد از چند دقیقه روی زمین افتاد، من به همراه مرد غریبه او را سوار ماشین خودش کردیم و سریع به بیمارستان رساندیم اما در نهایت ویدا فوت کرد.

ساعت ۱۴ بعداز ظهر ۱۱ تیر ماه بود که خبر مرگ ویدا افشار بلاگر معروف و همسر سابق پیمان آدیداس در رسانه ها منتشر شد.

در همان ساعت های ابتدایی گزارش خودکشی و مرگ زن جوان بلاگر به بازپرس ویژه قتل موسی رضازاده از شعبه یازدهم اعلام شد تا وی به همراه تیم تشخیص هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس اگاهی برای تحقیات در بیمارستان تحریش حضور پیدا کنند.

در تحقیقات اولیه آبراهام شوهر ویدا به بازپرس پرونده گفت: ویدا وقتی برای دیدن من جلوی در خانه آمد اقدام به خوردن قرص کرد و بی حال روی زمین افتاد.

در این میان ماموران کلانتری مردی که خود را گاریچی بازار معرفی کرده و زمان خوردن قرص همراه ویدا بود به بازپرس گفته بود: این خانم برای تهیه قرص برنج به بازار ناصرخسرو آمد من هم گاری را در خیابان رها کردم و برایش قرص برنج تهیه کردم ، موقع برگشتن گاری من را دزذیده بودند برای همین زن جوان به من قول داد اگر او را تا دم خانه اش همراهی کنم دوبرابر پول گاری را به من میدهد من هم قبول کردم فکر میکردم فقط قصد ترساندن شوهرش را دارد اما او واقعا قرص ها را خورد وقتی بی حال روی زمین افتاد من به کمک شوهرش اورا به بیمارستان آوردیم.

ویدا افشار

امروز ۱۷ تیر ماه بعد کار گذشت ۷ روز آبراهام شوهر ویدا افشار در اعترافات جدیدش به بازپرس رضازاده گفت: ساعت ۳ صبح روز ۱۱ تیرماه من خانه خوابیده بودم که ویدا با من تماس گرفت از من خواست جلوی در خانه به دیدنش بروم وقتی با من روبرو شد گفت میخواهم عشقم را به تو ثابت کنم برای همین الان خودم را میکشم من بدون تو نمی توانم به زندگی ادامه دهم ویدا و پیمان ادیداس

آبراهام در ادامه گفت: همراه ویدا مرد غریبه ای بود که ادعا کرد خانمت قرص برنج تهیه کرده و قصد خودکشی دارد من اما باور نکردم تا اینکه ویدا با یک بطری آب قرص ها را خورد و بعد از چند دقیقه روی زمین افتاد، من به همراه مرد غریبه او را سوار ماشین خودش کردیم و سریع به بیمارستان رساندیم اما در نهایت ویدا فوت کرد

در ادامه اظهارات آبراهام شوهر جدید ویدا افشار مرد گاریچی دوباره پیش پای بازپرس پرونده قرار گرفت ولی این بار حرف های جدیدی زد!

رضا مرد گاریچی به بازپرس گفت: نیمه های شب بود که متوجه شدم‌ ماشین مدل بالایی پیش گاری من توقف کرد، زن جوان به من گفت شارژ تلفن همراهش تمام شده و‌ نمی تواند با شوهرش تماس بگیرد برای همین سوار ماشینش شدم و به اولین پارک که رسیدیم رفتم گوشی موبایلش را شارژ کردم وقتی برگشتیم بازار گاری من را دزدیده بودند .

مردگاریچی در ادامه گفت: همان موقع بود که زن جوان به من پیشنهاد داد او را تا خانه اش همراهی کنم تا شوهرش غیرتی شود و آنها با هم آشتی کنند و در ازای آن چند میلیون پول به من بدهد من هم قبول کردم، فکر کردم فقط قصد ترساندن و آشتی باشوهرش را دارد برای همین با او رفتم اما زن جوان قرص ها را خورد و بعد از چند دقیقه روی زمین افتاد .

بر اساس اظهارات جدید شوهر ویدا افشار و‌مرد گاریچی هر دو نفر برای ادامه و‌تکمیل پرونده توسط بازپرس ویژه قتل موسی رضازاده تحویل ماموران اداره دهم پلیس آگاهی شدند.

 

نظر شما