لحظه دلخراش و تکان دهنده خودکشی مرد جوان در پارکینگ / ویدئو (۱۸+)

لحظه دلخراش و تکان دهنده خودکشی مرد جوان در پارکینگ / ویدئو (18+)

به گزارش 9صبح ؛ دوربین های یک پارکینگ لحظه خودکشی مردی که با شلیک گلوله به سر جان خود را گرفت ثبت کرد.

نظر شما