۳ شیطان صفت نوبتی به دختر جوان در یک آپارتمان تجاوز کردند

 3 شیطان صفت نوبتی به دختر جوان در یک آپارتمان تجاوز کردند

دختری که از تعرض جنسی 3 نفره آسیب دیده بود اقدام به شکایت کرد.

به گزارش 9صبح ؛ سه مرد جوان دختر 28 ساله را با خودروی کیا سراتو دزدیدند و به او تجاوز کردند در واقع شهر طوخ مصر شاهد جنایت هولناکی توسط سه پسر جوان بود، به گفته شاهدان این سه پسر دختر جوان را به زور و با تهدید اسلحه به داخل خودروی کیا سراتو بردند.

سرهنگ عبدالفتاح، رئیس فرماندهی پلیس شهر طوخ در تشریح این حادثه  گفته بود: چند روز قبل پیامی از یک خانوم به ما رسید که طبق آن زن از سه پسر جوان شکایت داشت و گفت سه پسر جوان پس از دزیدن و انتقال وی به یک آپارتمان به نوبت به او تجاوز کردند و پس از اینکه نیت شومشان را عملی کردند از دختر قربانی روی کاغذی امضا گرفتند که بر اساس آن دختر جوان خودش به آپارتمان مذکور آمده و به او تعرضی نشده است، سپس دختر آسیب دیده را رها کردند و فرار  کرد. قربانی این حادثه یک دختر 28 ساله است که دارای لیسانس حقوق است.

 

نظر شما