بررسی معاملات این هفته بورس

برتری سهم های کوچک بورس نسبت به شاخص سازان

برتری سهم های کوچک بورس نسبت به شاخص سازان

شاخص های اصلی بورس و فرابورس در این هفته همگی رشد کردند اما رشد آن ها بسیار کوچک بود.

به گزارش 9صبح،طی هفته جاری و در 5 روز معاملاتی، شاخص های اصلی بازار سهام رشد کردند اما با توجه به اینکه در نیمه اول هفته شاخص ها افت کرده بودند، در نهایت رشد آن ها فقط افت ابتدای هفته را جبران کرد و در مجموع هفته می توان گفت که بازار تقریبا درجا زد.

البته شاخص هم وزن که بیانگر وضعیت نمادهای کوچک و متوسط بازار است وضعیت تقریبا متفاوتی داشت و بیشتر از شاخص های کل بورس و فرابورس افزایش داشت. 

شاخص هم وزن در این هفته 8539 واحد معادل 1.56 درصد رشد داشت. این در حالی بود که شاخص کل بورس 3378 واحد معادل 19 صدم درصد رشد کرد. شاخص کل فرابورس هم 37 واحد معادل 16 صدم درصد افزایش یافت.

با این حساب می توان گفت که وضعیت نمادهای کوچک بازار در این هفته بهتر از نمادهای بزرگ و شاخص ساز بوده است.

ارزش معاملات مثل هفته گذشته بود

ارزش معاملات خرد در این هفته تقریبا برابر با هفته گذشته بود. در روزهای ابتدا و انتهای هفته وضعیت بهتری ثبت شد و در سه روز میانی معاملاتی هفته، ارزش معاملات تعریفی نداشت.

روز شنبه ارزش معاملات خرد 7500 میلیارد تومان بود که این بالاترین رقم معاملات روزانه در این هفته محسوب می شود. چهارشنبه ارزش معاملات به 7 هزار میلیارد تومان رسید که این هم دومین رکورد هفته از نظر ارزش معاملات خرد است.

یکشنبه ارزش معاملات خرد 6 هزار میلیارد تومان بود و دوشنبه و سه شنبه هم به ترتیب 5100 و 5500 میلیارد تومان معامله در بازار انجام شد.

فقط یک روز تزریق پول اتفاق افتاد

در این هفته هم مثل هفته گذشته، تنها در روز پایانی معاملات تزریق پول خرد به بازار انجام شد و در سایر روزها، حقیقی ها سرمایه خود را از بازار بیرون بردند.

روز شنبه برآیند ورود و خروج پول حقیقی ها منفی 540 میلیارد تومان بود، یکشنبه این رقم به 820 میلیارد تومان رسید، در روزهای دوشنبه و سه شنبه هم به ترتیب 130 و 20 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد.

اما در روز چهارشنبه ورق برگشت و سرمایه گذاران حقیقی 730 میلیارد تومان پول به بازار تزریق کردند که این تنها روز هفته از نظر تزریق پول حقیقی ها به بازار محسوب می شود و در سایر روزها حقیقی ها پول خود را از بازار بیرون کشیدند.

قدرت خریداران چقدر بود؟

شاخص قدرت خریداران حقیقی چند هفته است که مثبت شده و حقیقی ها طی این مدت همواره قدرت خرید بالاتری نسبت به قدرت فروشندگان داشته اند. اما در این هفته فقط برای یک روز این زنجیره قطع شد و شاخص قدرت خریداران حقیقی به کمتر از عدد یک رسید.

روز یکشنبه شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 0.92 رسید که تنها روز قدرت نمایی فروشندگان در بازار بود. در روز شنبه این شاخص عدد 1.01 را ثبت کرد و دوشنبه به عدد 1.37 رسید.

در روز سه شنبه اما بالاترین رقم هفتگی ثبت شد که عدد این شاخص 1.96 را نمایش می داد. در نهایت در روز چهارشنبه شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 1.05 کاهش یافت.

منبع:اقتصادنیوز

    نظر شما