آغاز با ابهام دور دوم فروش خودرو از امروز

چهار خودروساز حاضر در جدیدترین طرح فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه از فردا محصولات خود را در دسترس متقاضیان قرار می دهند. متقاضیانی که حساب وکالتی را افتتاح کرده و شرایط مدنظر را از سوی وزارت صمت دارا بودند، می توانند در فاز دوم طرح پیش فروش شرکت کنند. فاز دوم طرح پیش فروش خودرو در حالی از فردا استارت می خورد که متقاضیان با سوالی بزرگ پیرامون شرکت های خودروساز خصوصی روبرو هستند.

به گزارش 9 صبح، فاز دوم طرح پیش فروش گسترده صمت از فردا (سوم خرداد 1402) آغاز می شود. این مرحله تا روز 10 خرداد امسال ادامه دارد و متقاضیان می توانند در این مرحله نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. اما در حالی که متقاضیان خودرو کمتر از 24 ساعت با انتخاب خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فاصله دارند هنوز پاسخ معمای خود را پیدا نکردند و آن اینکه قرار است محصولات خودروسازان خصوصی با چه قیمت هایی در این دور از پیش فروش صمت در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت؟ چنانچه خودروسازان خصوصی در این دور از فروش خودرو مجبور شوند محصولات خود را با فرمول قیمتی شورای رقابت محاسبه کرده و برای مشتریان فاکتور کنند؛ در دور دوم فروش صمت با ساز و کار بدون قرعه کشی شاهد ترافیک در جاده نام نویسی محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی خواهیم بود.

شورای رقابت 17 اردیبهشت امسال از دستور العمل تعیین قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید خودروسازان خصوصی رونمایی کرد. نکته قابل توجه درباره دستور العمل قیمتی منتشر شده این بود که قیمت های جدید خودروهای مونتاژی نه تنها افزایشی به خود نمی دید که شاهد بودیم این خودروها با افت قیمت حدود 100 میلیون تا 800 میلیون روبرو شدند. این فرمول قیمت گذاری مورد انتقاد شرکت های خودروساز خصوصی قرار گرفت. مدیران ارشد این شرکت ها معتقد بودند اصرار شورای رقابت به فرمول قیمتی خود تبعاتی را متوجه تولید و اشتغال شرکت های خودروساز خصوصی می کند و اعضای شورای رقابت باید این تبعات را بپذیرند.

بعد از چند روز شلوغ فضا تا حدی آرام گرفت و این تصور در ذهن طرف عرضه و تقاضای حاضر در بازار شکل گرفت که زور مدیران خودروساز خصوصی به شورای رقابت خواهد چربید و آنها همچنان قیمت های خود را براساس لیست های منتشر شده در اواخر بهمن و اسفند سال گذشته برای مشتریان فاکتور می کنند.

اما چند روز پیش خبر آمد که مدیران خودروساز خصوصی پیرامون تعیین تکلیف قیمت محصولات تولیدی خود به ساختمان سمیه رفتند تا بتوانند مدیران صمت را قانع کنند جلوی اعمال فرمول جدید قیمتی شورای رقابت را بگیرد اما خروجی جلسه مدیران خودروساز خصوصی با مدیران صمت طبق میل و خواسته خودروسازان خصوصی پیش نرفت. رییس سازمان حمایت از مضرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد خودروسازان خصوصی باید به مصوبه قیمتی شورای رقابت تمکین کرده و قیمت ها محصولات خود را اصلاح کنند. حسین فرهیدزاده تاکید کرد فروش خودرو با قیمت هایی غیر از قیمت های شورای رقابت مصداق گرانفروشی محسوب شده و با خاطیان برخورد تعزیراتی خواهد شد.   

باید تا فردا منتظر باشیم تا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باز شده و قیمت خودروهای عرضه شده در سبد محصولاتی مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتور منتشر شود و ببینیم بالاخره فرمول قیمتی شورای رقابتی در تعیین قیمت های خودروسازان خصوصی تا چه حد اثر گذار بوده است.   

    نظر شما