تجمع بازنشستگان در اعتراض به مستمری ۱۴۰۲ و همسان سازی حقوق ها

تجمع بازنشستگان در اعتراض به مستمری 1402 و همسان سازی حقوق ها

بازنشستگان فولاد، خواستارِ تکمیل همسان‌سازی حقوق‌ها و اجرای کامل آیین نامه فولاد، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش مستمری سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم هستند.

به گزارش 9 صبح؛ بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در این شهر تجمع کردند.

بازنشستگان فولاد اصفهان، صبح دیروز، یکشنبه ۱۹ شهریور ماه، در اعتراض به‌عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد این شهر تجمع کردند. 

بازنشستگان فولاد، خواستارِ تکمیل همسان‌سازی حقوق‌ها و اجرای کامل آیین نامه فولاد، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش مستمری سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم هستند.

نظر شما