حقوق شهریورماه بازنشستگان در تعطیلات چگونه پرداخت می شود؟

حقوق شهریورماه بازنشستگان در تعطیلات چگونه پرداخت می شود؟

پرداخت مستمری شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی از دوشنبه بیستم شهریور ۱۴۰۲ براساس حروف الفبا آغاز شده است.

به گزارش 9 صبح؛ پرداخت مستمری شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی از دوشنبه بیستم شهریور ۱۴۰۲ براساس حروف الفبا آغاز شده است.

پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد در روزهای ۲۰.۲۱ و ۲۲ شهریور پرداخت‌ها براساس جدول اعلامی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است؛ تا صبح امروز بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «الف» و «ب» آغاز می‌شود، حقوق شهریور خود را گرفته اند.

بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند پرداخت‌ها بدون تاخیر در روزهای تعطیلات ادامه یابد؛ در ماه‌های اخیر پرداخت حقوق بازنشستگان از ۲۳ ماه به تاخیر می‌افتاد و بازنشستگان با یکی دو روز تاخیر مستمری خود را دریافت می‌کردند.

 

 

    نظر شما