کام فرهنگیان شیرین شد/ واریزی جدید به حساب معلمان با حقوق شهریورماه + عکس

کام فرهنگیان شیرین شد/ واریزی جدید به حساب معلمان با حقوق شهریورماه + عکس

فیش شهریور ماه فرهنگیان از دو جهت حائز اهمیت است.

به گزارش 9 صبح؛افرادی که رتبه جدید برای آن‌ها ارسال شده است در این ماه ۵ ماه معوقه به آن‌ها تعلق می‌گیرد

فیش شهریور ماه فرهنگیان از دو جهت حائز اهمیت است:

۱:افرادی که رتبه جدید برای آن‌ها ارسال شده است در این ماه ۵ ماه معوقه به آن‌ها تعلق می‌گیرد

۲: بندی به عنوان رفاهیات به فیش حقوقی اضاف شده است این بخش درحال حاضر مبلغی را اضاف نمیکند، اما با اضاف شدن این بند در فیش حقوقی به نظر می‌رسد شایعه پرداخت رفاهیات و عیدی‌های مناسبت‌های مختلف در حقوق فرهنگیان جدی‌تر از قبل شده است و چه بسا در ماه‌های آینده فرهنگیان نیز مثل سایر کارمندان دولت مشمول رفاهیات شوند. 

رفاهیات فرهنگیان

    نظر شما