حقوق های ۵۰ میلیونی برای رانندگان شخصی!

حقوق های 50 میلیونی برای رانندگان شخصی!

با مشاهده آگهی های استخدام راننده با حقوق ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در فضای مجازی مواجه می‌شوید...

به گزارش 9 صبح ؛ روزگار خودرو نوشت: شاید تصور کنید راننده‌های شخصی پول آنچنانی در نمی‌آورند یا شغلی آسان است اما سخت در اشتباه هستید.

با جست و جو در فضای مجازی به تبلیغات مختلف راننده شخصی برمی‌خورید.

به عنوان مثال در آگهی استخدام راننده برای یک خانم دکتر با ب ام و سری ۷ مبلغ ۵۰ میلیون تومان ماهانه پیشنهاد داده شده است.

در آگهی دیگری برای یک خانم با مهارت رانندگی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه اعلام شده است.

به نوعی می‌توان گفت درآمد یک راننده شخصی در سال تا ۶۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

 

    نظر شما