واریز ۶۳۰ هزار تومانی برای این دسته از بازنشستگان /شرط افزایش ۱۰ درصدی حقوق

واریز 630 هزار تومانی برای این دسته از بازنشستگان /شرط افزایش 10 درصدی حقوق

خبر تازه‌ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق ثابت بازنشستگان منتشر شده است.

به گزارش 9 صبح ؛ حقوق بازنشستگان مطالبه بسیاری دارد. حقوق بازنشستگان از سوی دولت پرداخت می‌شود. افزایش حقوق بازنشستگان به طور جدی دنبال می‌شود. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر طرح‌ها است. انتقاداتی نسبت به حقوق بازنشستگان مطرح است.

مصوبات تازه مجلس به بار نشست و خبرهای خوشی برای بازنشستگان به همراه داشت.

مصوبه تازه خبر از افزایش ۱۰ درصد حقوق ثابت یعنی معادل ۶۳۰ هزار تومان تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده است و برای آندسته از مشترکین تحت پوشش است که قبل از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ بازنشسته شده‌اند.

ضابطه ترمیم حقوق بازنشستگان محترم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ابلاغ شده و باید با حقوق بهمن اجرایی شود.

طبق هماهنگی‌های بعمل آمده به استناد تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و لزوم اجرای تبصره مذکور برای مشترکین صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ضابطه ترمیم حقوق بازنشستگان محترم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ابلاغ شده می‌بایست با حقوق بهمن اجرایی گردد.

لازم به توضیح است این افزایش کــه بــه میزان ۱۰ درصد حقوق ثابت، تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده است، برای آندسته از مشترکین تحت پوشش که قبل از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ بازنشسته شده‌اند بطور کامل و برای مشترکین محترمی که بعد از این تاریخ بازنشسته شده باشند به نسبت تعداد ماه‌های برخورداری، اجرا شده و این دسته از عزیزان نیز به همان نسبت از این افزایش بهره‌مند خواهندبود.

سلام نو

    نظر شما