عیدی پایان سال و پاداش این بازنشستگان به همراه ۴ میلیون عیدی شعبانیه واریز شد

عیدی پایان سال و پاداش این بازنشستگان به همراه 4 میلیون عیدی شعبانیه واریز شد

پاداش و نیز عیدی بازنشستگان نفت پرداخت شد.

به گزارش 9 صبح ؛ به نقل از ایلنا، مستمری و مقرری بهمن ماه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به همراه چهارمیلیون تومان پرداخت مناسبتی عید سعید مبعث و اعیاد شعبانیه و دومیلیون و پانصد پاداش نوروزی و کمک هزینه عائله مندی موردی بهمن ماه و کمک هزینه فرزند واریز شد.

بازنشستگان نفت می‌توانند برای مشاهده فیش مستمری و مقرری خود به  سامانه سما  مراجعه کنند.

 

    نظر شما