پیگیری کاهش مالیات بر تولید در راستای تحقق شعال سال

پیگیری کاهش مالیات بر تولید در راستای تحقق شعال سال

کاهش مالیات بر تولید در راستای تحقق شعال سال پیگیری می‌شود.

به گزارش 9 صبح، به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در راستای حمایت از تولید، تصویب قوانین برای کاهش مالیات بر تولید و مالیات ستانی از سفته بازی از سوی این سازمان پیگیری می شود.

سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در فضای مجازی نوشت: سازمان امور مالیاتی برای تحقق شعار سال، حرکت پرشتاب هوشمندسازی نظام مالیاتی و تعامل سازنده با تولیدکنندگان را ادامه خواهد داد.

به گفته وی، تصویب قوانین برای کاهش مالیات برتولید (در قالب PIT) و مالیات‌ستانی از سفته‌بازی (در قالب CGT) برای توسعه عدالت مالیاتی نیز پیگیری جدی خواهد شد.

    نظر شما