کارکنان دولت بخوانند/ کارمندان دولت چقدر از حقوق شان را باید مالیات بدهند + جدول

کارکنان دولت بخوانند/ کارمندان دولت چقدر از حقوق شان را باید مالیات بدهند + جدول

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

به گزارش 9 صبح؛  سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و از ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی اخذ می‌شود.

مالیات

 

    نظر شما