خبر مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ثبت سفارش و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی

خبر مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ثبت سفارش و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در مورد وردات خودرو قانون وجود دارد، گفت: دولت در این زمینه بر اساس قانون عمل کرده است.

به گزارش 9 صبح؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در مورد وردات خودرو قانون وجود دارد، گفت: دولت در این زمینه بر اساس قانون عمل کرده است.

 داوود منظور در حاشیه جلسه امروز هیا ت دولت در جمع خبرنگاران درباره روند واردات خودرو توضیح داد: هم موضوع ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است.

وی افزود: گزارش خودروهای وارد شده و خودورهایی که در مرحله واردات در گمرک هستند و یا سفارش آنها انجام شده و تامین ارز شده است را همکاران ما در وزارت صمت می توانند به طور دقیق ارائه کنند.

    نظر شما