پول افغانستان سود آورتر از دلار /هر افغانی ۱۰ برابر شد!

 پول افغانستان سود آورتر از دلار /هر افغانی 10 برابر شد!

طبق بررسی ها قیمت هر افغانی در یک ماهه اخیر بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش 9 صبح ؛ در قیاس با این رقم میزان افزایش قیمت دلار در همین محدوده زمانی یعنی ابتدای اسفند در قیاس با روز‌های ابتدایی فروردین برابر با ۶ درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش در روز‌های ابتدایی اسفند بهای هر دلار آمریکا برابر با ۵۶ هزار و ۶۳۵ تومان بوده است. میزان افزایش قیمت در این دوره زمانی محدود به ۶ درصد بوده و هر لار در شرایط کنونی، یا به عبارتی در آخرین قیمت سال گذشته و پیش از تعطیلات نوروز برابر با ۵۹ هزار و ۹۹۰ تومان بوده است.

میزان رشد قیمت افغانی در بازار ایران در سال ۱۴۰۲، قابل توجه بوده است. طبق آمار‌های ارائه شده هر افغانی، در این دوره زمانی بیش از ۴۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش قیمت افغانی در اولین روز‌های سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۸۵ تومان بوده است. این نرخ به ۸۴۴ تومان در شرایط کنونی رسیده و در نتیجه اگر فردی در ابتدای سال گذشته بخشی از سرمایه خود را به پول افغانستان تبدیل می‌کرد، معادل ریالی آن رشدی ۴۱ درصدی را شاهد بود.

منبع: خبر آنلاین 

 

    نظر شما