مبلغ دقیق حقوق معلمان با رتبه بندی اعلام شد +جزئیات

مبلغ دقیق حقوق معلمان با رتبه بندی اعلام شد +جزئیات

میزان افزایش حقوق معلمان جدید الاستخدامی با رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش 9 صبح ؛ رتبه بندی معلمان به منظور ارزیابی عملکرد آنها و تشویق به بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش انجام می شود. این رتبه بندی می تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و مقایسه عملکرد معلمان در یک سطح مشخص از آموزش و پرورش استفاده شود و به مدیران و سیاستگذاران در تصمیم گیری های مربوط به ارتقای معلمان و توسعه سیاست های آموزشی کمک می کند. هدف اصلی این رتبه بندی، بهبود کیفیت آموزش و پرورش و افزایش عملکرد معلمان است.

میزان افزایش حقوق معلمان جدید الاستخدامی با رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۳ مشخص شد.

رتبه‌های مختلف در سال ۱۴۰۳  چقدر به حقوق فرهنگیان جدید الاستخدامی اضافه خواهد کرد:

رتبه آموزشیار:

لیسانس: حدود ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 فوق لیسانس: حدود ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رتبه مربی معلم:

 لیسانس: حدود ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فوق لیسانس: حدود ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

رتبه استادیار معلم:

 لیسانس: حدود ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

فوق لیسانس: حدود ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

منبع: نواندیش

    نظر شما